Samostalni sindikat zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji, vodoprivredi, ugostiteljstvu, turizmu i trgovini Bosne i Hercegovine

ČLANCI

ČLANCI

klas sindikalni odborJučer je u Klas-u d.d. Sarajevo održan sastanak sa Sindikalnim odborom na čelu sa Sindikalnim povjerenikom Turković Esadom, predsjednikom i sekretarom Sindikata PPDIVUT-a BiH, Avdagić Mehmedom i Radić Majom i direktorom ove kompanije Imširović Nihadom.

Na sastanku su donijeti konkretni zaključci vezano za usklađivanje ugovora o radu u skladu sa novim Pravilnikom o radu, podizanju svijesti o odgovornijem odnosu prema imovini i radu, na daljem unaprijeđenju organizacionih pitanja kao mogućnost zadovoljstva svih radnika i o otvaranju dijaloga o Kolektivnom ugovoru Klas-a d.d. Sarajevo.

Evidentno je da Klas na čelu sa direktorom izrasta u kompaniju u kojoj će brendirana prava radnika biti za primjer drugima.

hadzimehmedovic avdagic agropromet tzDanas je u Sarajevu u Centrali Samostalnog sindikata PPDIVUT BiH vođen razgovor između Midhata Hadžimehmedović-sindikalnog povjerenika Sindikalne organizacije PZ Agropromet Tuzla i Mehmeda Avdagić-predsjednika Sindikata PPDIVUT BiH.

Ovom prilikom su razmijenjena iskustva i dogovoreno zajedničko djelovanje u poboljšanju prava zaposlenih u ovoj Zadruzi.

sastanak prosirenog go ppdivutbihDanas je na proširenom skupu članova organa i kadrova Samostalnog sindikata PPDIVUT BiH osuđeno manipulisanje radnicima i građanima pokušajem prebacivanja odgovornosti na sindikate za loše stanje u državi.

Da stvari budu još gore, ide se i na otkazivanje Opšteg kolektivnog ugovora, pod izgovorom da opšti kolektivni ugovori ne postoje u državama u regiji i šire, već da se to radi na nižim nivoima sindikalnog organizovanja u okviru granskih i preduzetnih sindikata. Pri tome se ne iznosi činjenica da je mnogim granskim sindikatima uskraćeno pravo da kolektivno pregovaraju, a istovremeno se to omogućava sano nekim kako bi država stvorila privid dobrog socijalnog dijaloga. A već sedam mjeseci je uskraćen socijalni dijalog u Ekonomsko-socijalnom vijeću Federacije BiH i njegovo pokretanje. Obzirom da ne postoji alternativa socijalnom dijalogu, naglašeno je da aktuelni sindikati sutra ne mogu snositi odgovornost za pojavu anarho-sindikata na prostoru BiH, koji se već javljaju u državama okruženja.

Podržana je ideja novinske agencije "Atrakcija" u vezi sa brendiranjem postojanja prava radnika pod oznakom "solidarna kupovina–kupujmo od onih koji posebno poštuju prava radnika–ne kupujmo od izrabljivača radnika".

Uz ovo su prisutni dodali da ne trebaju koristiti ni usluge, ugostiteljske i druge, tamo gdje nema sindikata, a konstatovano je da je sindikat bio organizovan i imao dobre kolektivne ugovore u brojnim hotelima, posebno u Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu, ali da je sada stanje takvo da sindikalno organizovanje ne postoji niti u jednom od tih hotela, kao ni u drugim ugostiteljskim objektima.

prof dr avdagic gost n1 tvKoliko vlasti tretiraju sindikate kao relevante sagovornike u socijalnom dijalogu, a koliko radnike doživljavaju kao istinske borce za svoja prava? Zašto među sindikatima vlada tolika nesloga i postoje li zaista i prodržavne sindikalne organizacije

Treba li zemljama u regionu novi vid sindikalnog organizovanja?

Gosti Crvene linije su bili predsjednik Udruženog sindikata Srbije "Sloga" Željko Veselinović, predsjednik Matice hrvatskih sindikata Vilim Ribić i Mehmed Avdagić iz Saveza samostalnih sindikata BiH.

Video emisiju pogledajte u prilogu:

prof dr avdagic gost upsmediaDanas je na radiju Udruženja Prijatelji Srebrenice u Srebrenici u temi dana gostovao prof. dr Avdagić Mehmed, predsjednik Sindikata PPDIVUT BiH.

Posebno je istakao težak položaj radnika kao jedna od posljedica loše privatizacije, ne samo u BiH već i u širem okruženju, zatim ekonomsko otuđenje radnika, velika opstrukcija u participaciji radnika u kreiranju prava radnika kroz kolektivno pregovaranje, a što za posljedicu ima preko 350 hiljada zaposlenih u BH bez pokrivenosti kolektivnim ugovorima.

zajedno smo jaciDanas je osnovana nova Sindikalna organizacija u PPDIVUT-u Bosne i Hercegovine na čelu sa sindikalnim povjerenikom Medić Marinkom.

U novoosnovanoj sindikalnoj organizaciji TMP d.o.o. Sarajevo (Društvo za zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica) direktor Rebić Veselin u razgovoru u ovom Društvu istakao je probleme u poslovanju, a što utiče na kreiranje i ostvarivanje prava radnika.

Ovaj primjer vođenja organizacije mnogima može poslužiti, pogotovo direktorima i poslodavcima koji nemaju probleme, a sa kojima se susreće ovaj direktor.

Zato je njegov uspjeh za svaku podršku!

sastanak argetaU sadašnjem vremenu i BiH prostoru ovo je značajna podrška unapređenja razvoja participativne demokratije. Kao socijalni partner, Samostalni sindikat PPDIVUT BIH zahvalan je Atlantic Grupi d.d.-kompaniji Arget-a d.o.o. Sarajevo i njenom menadžmentu.

avdagic imsirovicDanas u Klas-u d.d. Sarajevo razgovarali su direktor-Nihad Imširović i predsjednik Sindikata PPDIVUT-a BIH-Mehmed Avdagić o više pitanja koja idu u prilog radnika i kompanije.

Avdagić se zahvalio direktoru, ujedno i poslodavcima na spremnosti da se raspravlja o pitanjima i za zajedničkom djelovanju u rješavanju problema u kojima se našao realni sektor.

Dogovoreno je organizovanje sastanka Sindikalnog odbora na kome će prisustvovati i direktor.

1mart obiljezavanje potocariDanas je u Potočarima kod Srebrenice veliki broj delegacija sindikalnih organizacija Samostalnog sindikata PPDIVUT i granskih sindikata dalo svoj doprinos obilježavanju 1. marta - Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine.

Zajedno sa ostalim delegacijama udruženja i državnih institucija, sindikalne delegacije položile su cvijeće u Memorijalnom centru Potočari.

Potom su sindikalci u Srebrenici na zajedničkom sastanku ukazali na težak položaj radnika i građana na cijelom prostoru BiH i da je, nažalost, svaka godina sve neizvjesnija.
Konstatovano je da su radnici potpuno obespravljeni i da je sindikat iz nekih grana potpuno istisnut i uopšte ne postoji, te da preko 350 hiljada radnika nije pokriveno kolektivnim ugovorima, uglavnom iz realnog sektora. Uz ovo je posebno naglašena kontaminiranost korupcijom i nepotizmom cijelog prostora BiH, a dojam je da ni Međunarodna zajednica nije pronašla adekvatan odgovor za suzbijanje ovih pojava, već ih i dalje podstiče i hrani novim kreditima uz dalje širenje i produbljivanje siromaštva.

Tim povodom je Mehmed Avdagić – predsjednik PPDIVUT-a ukazao i na novu pojavu siromaštva, koja se odnosi na zaposlene sa minimalnim platama, one koji rade u preduzećima u stečaju a nemaju primanja, te one koji nemaju redovne plate, a za četvoročlanu porodicu potrošačka korpa iznosi preko 1.800,00 KM. Dakle, radi se o sve brojnijoj kategoriji radnika u stanju socijalne potrebe.

Sve ovo upućuje na alarmantno stanje na cijelom prostoru BiH, a direktna posljedica su masovni odlasci građana iz svih dijelova BiH i po cijenu odricanja od njihovog bosanskoherecgovačkog identiteta.

obiljezen 25 novembarSvečano obilježavanje 25. novembra Dana državnosti Bosne i Hercegovine započelo je ispred Sindikalne škole u Potočarima, a završilo se na Memorijalnom centru polaganjem cvijeća delegacija sindikalnih organizacija ovog Sindikata.

Stranica 4 od 4