Samostalni sindikat zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji, vodoprivredi, ugostiteljstvu, turizmu i trgovini Bosne i Hercegovine

ČLANCI

ČLANCI

prava radnika dva entiteta bih 12102020Danas je u upravi Konzum-a d.o.o. Sarajevo održan sastanak socijalnih partnera sa generalnim direktorom Nihadom Imširević, sa jedne strane i sa druge strane predsjednikom Sindikata trgovine, ugostiteljstva, turizma i uslužnih djelatnosti RS Goranom Savanović i sindikalnim povjerenikom Đurom Amidžić, sindikalnim povjerenikom Sindikata radnika trgovine BiH Blaženkom Marković i ispred Sindikata PPDIVUT BIH predsjednik Mehmed Avdagić, sekretar Maja Radić i povjerenik ove Sindikalne organizacije Milada Sabljić.

Teme o kojima se razgovaralo bile su radnici na određeno vrijeme, ujednačavanje prava radnika na prostoru dva entiteta BiH, kolektivno pregovaranje i o ulozi sindikata u razgovorima i pregovorima o položaju radnika u budućoj, mogućoj tranziciji ove Kompanije.

Zaključak je da je sastanak vrlo otvoren i konstruktivan, uz veliko razumjevanje i podršci jedni drugima-zaključili su socijalni partneri.

O ovim temama nastavit će se dijalog u narednom periodu.

ppdivut clanovi sindikata mercator 05102020Uposlenici u novootvorenom objektu Mercatora BH d.o.o. Sarajevo u Travniku, dobrovoljno su se izjasnili o učlanjivanju u Sindikat PPDIVUT BIH.

Sekretar ovog Sindikata, Radić Maja, sa zadovoljstvom je razgovarala sa novim članovima i poželjela im dobrodošlicu u Sindikat.

konzum doo covid19 02102020Danas je u Konzumu d.o.o. Sarajevo održan sastanak sa Imširević Nihadom, direktorom ove Kompanije. Na sastanku je razgovarano o jačanju saradnje ova dva socijalna partnera kako bi se sve promjene, posebno izazvane virusom Covid 19, lakše prihvatale i mogući problemi prevazilazi.

Četvrtak, 24 Septembar 2020 11:37

Online sastanak Upravnog odbora EFFAT-a

uo effat 24092020U toku je sastanak Upravnog odbora EFFAT-a na temu socijalni dijalog u Evropskom hotelskom i ugostiteljskom sektoru članica EFFAT-a putem Webex aplikacije.

Svoje učešće danas ima i Sindikat PPDIVUT BIH.

Četvrtak, 10 Septembar 2020 15:33

Online sjednica Izvoršnog odbora EFFAT-a

izvrsni odbor effat online 10092020Izvršni odbor Evropskog sindikata EFFAT-a je upravo u toku. A punopravni član ispred BIH je Sindikat PPDIVUT BIH. Uključenje putem ZOOM aplikacije iz Sindikalne škole u Potočarima kod Srebrenice.

razgovori cocacolabh ppdivutbih 02092020Sindikalni povjerenik Sindikalne organizacije Coca Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo Samir Šestić, danas je u Centrali Sindikata PPDIVUT BIH razgovarao sa predsjednikom Mehmedom Avdagić i tom prilikom je iznjeo svoje pozitivne stavove o Menadžmentu i Upravi i njihovom velikom doprinosu za očuvanje broja radnika u ovoj Kompaniji.

115 godina sindikata bih 27082020Obraćanje predsjednika SSSBIH Šatorović Selvedina i člana predsjedništva SSSBIH i predsjednika Sindikata PPDIVUT BIH prof. dr Avdagić Mehmeda na današnjoj konferenciji za novinare povodom 115 godina postojanja Sindikata BIH.

Između ostaloga, istaknuto je i o dosadašnjem djelovanju Sindikata i o onome šta nas ubuduće čeka, koji su izazovi i spremnosti na zaštiti i očuvanju postignutih prava.

delegacija ppdivutbih ze do kanton 07082020Danas je povjerenik Sindikalne organizacije ZIM d.d. Zenica, Vehabović Sabahudin bio domaćin delegaciji Sindikata PPDIVUT BIH, predsjedniku Avdagić Mehmedu i sekretaru Radić Maji.

Nakon ovog sastanka, ova delegacija prisustvovala je kao dio delegacije SSSBIH sastanku kod premijera Zeničko Dobojskog kantona.

Posebno valja istaći spremnost Premijera na saradnji i podršci u radu SSSBIH na čelu sa predsjednikom Šatorović Selvedinom.

predsjednistvo sssbih covid19 30072020Danas su članovi Predsjedništva SSSBIH razmatrali tešku situaciju položaja radnika izazvanu virusom COVID-19.

Prof. Avdagić je predložio da se u bavljanju posljedica ovom pandemijom treba pozvati akademska zajednica, jer iskazivanja relavantnih stručnjaka na moguće brže širenje ove pandemije može dovesti do nesagledivih, ne samo zdravstvenih, već i ekonomskih posljedica, za šta će se teško naći rješenje.

Između ostaloga, dalje je bio mišljenja, da kako o lokalnim, tako i globalnim problemima treba uključiti stručnjake za dan obilježavanja jubileja Sindikata, koji treba da se desi krajem mjeseca augusta.

Stranica 1 od 9