Samostalni sindikat zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji, vodoprivredi, ugostiteljstvu, turizmu i trgovini Bosne i Hercegovine

PPDIVUT

PPDIVUT

Subota, 24 Februar 2018 22:39

Sekcije PPDIVUT-a BiH

Početkom 2000. godine Samostalni sindikat PPDVUT-a BiH formirao je dvije sekcije i to:

 • Sekcija žena
 • Sekcija mladih

Samostalni sindikat PPDIVUT BiH je prvi sindikat koji je u Bosni i Hercegovini formirao ove sekcije, a okupljajući žene i mlade posebna pažnja poklonjena je specifičnim interesima ovih kategorija članstva.

S tim u vezi, prioritet je dat sindikalnom obrazovanju i osposobljavanju žena i mladih članova Sindikata PPDIVUT BiH kako kroz redovne seminarske aktivnosti, tako i organizovanjem posebne sindikalne škole koja je za žene i mlade trajala godinu dana, a i danas je značajno njihovo učešće u obrazovnim aktivnostima PPDIVUT-a, posebno u radu naše škole u Potočarima kod Srebrenice.

Posebna pažnja poklanja se zaštiti trudnica, porodilja i samohranih majki, a snažna je stalna inicijativa da se ova zaštita ujednači na svim kantonima i u BiH kao cjelini.

Osim toga, redovno se prati stanje zaštite ovih kategorija naših članova unutar privrednih društava, posebno primjene odredbi Zakona o radu u tom pogledu, kao i stručnog obrazovanja uz rad i njihova afirmacija.

Također, jedna od stalnih aktivnosti je i prevencija i otkrivanje pojava mobinga, jer je praksa pokazala da se ove pojave dešavaju najviše prema ženama i mladima. Sama činjenica da se na skupovima žena i mladih, ali i na sjednicama Glavnog odbora PPDIVUT-a, redovno raspravlja o ovim pojavama i da se tome pridaje veliki publicitet u mnogome doprinosi prevenciji pojava mobinga.

Dakle, sekcije žena i mladih u potpunosti su opravdale svoje djelovanje i od velike su pomoći organima Sindikata PPDIVUT BiH u konkretnoj sindikalnoj akciji.

Četvrtak, 22 Februar 2018 21:00

Sindikalna škola

Obrazovanju kadrova poklanja se izuzetno velika pažnja u Sindikatu PPDIVUT-BiH od samog njegovog osnivanja. U proteklim godinama ostvaren je kontinuitet održavanja edukativnih sadržaja i seminara, okruglih stolovanja, dopisnih sindikalni škola, sindikalnih škola za sekcije žena i mladih itd..

U vremenu brzih promjena narastale su potrebe za sindikalnim obrazovanjem, čiji je rezultat i početak rada Sindikalne škole PPDIVUT-a u objektu u Potočarima kod Srebrenice. Škola je počela sa radom juna mjeseca 2011. godine, od kada se realizuje i poseban Program obrazovanja uz pomoć bogate domaće i strane sindikalne literature.

Programom Sindikalne škole obuhavćeno je godišnje oko stotinu sindikalnih aktivista, a, osim programiranih tema, uključuju se i određene aktuelne teme zavisno od društvenih kretanja.

Osim obrazovanja članstva i kadrova kroz Sindikalnu školu, često se organizuju odgovarajući seminarski edukativni sadržaji kako u zemlji, tako i u regionu i šire u inostranstvu.

Četvrtak, 22 Februar 2018 20:54

Međunarodna saradnja

U međunarodnom sindikalnom pokretu Samostalni sindikat PPDIVUT BiH, kao članica svijetske sindikalne asocijacije IUF-IUTA-IUL (International Union of Food Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tabacco and Allied Workers, Associations) i evropske sindikalne organizacije EFFAT (European Federation of Trade Unions in the Food, Agriculture and Turism sector and allied branches), te kao članica Euroazijske federacije sindikata, ostvaruje svoju ulogu učešćem u radu međunarodnih skupova sindikalnih predstavnika, kroz multilateralne i bilateralne susrete sa delegacijama sindikata drugih zemalja, preuzminjem obaveza i odgovornosti za funkcionisanje Euroazijske federacije sindikata u regionu Balkana, te kroz seminare i škole za sindikalne kadrove.

Stalna prisutnost u međunarodnom sindikalnom pokretu datira iz ratnog perioda i dragocjeno je iskustvo sindikalnim kadrovima PPDIVUT-a.

Otvoreni smo za dalju međunarodnu saradnju sa svim sindikalnim i drugim demokratskim nevladinim asocijacijama zemalja širom Evrope i svijeta, raduje nas i radovat će nas svaka inicijativa u tom smislu i spremni smo se založiti za ulazak i drugih zainteresiranih srodnih sindikata u međunarode sindiklane asocijacije u kojima kao punopravni članovi djelujemo.

Četvrtak, 22 Februar 2018 20:52

Šta je PPDIVUT?

ŠTA JE TO SINDIKAT (?):

Sindikat PPDIVUT je dobrovoljna interesna organizacija članova, pomoću koje članovi zajedničkim djelovanjem ostvaruju i unapređuju interese i štite svoja prava iz rada i po osnovu rada.

NAŠI CILJEVI:

 • Pravedno radno zakonodavstvo
 • Borba za pravdu i demokratiju
 • Kolektivni ugovori za sve članove i radnike tamo gdje su naše sindikalne organizacije
 • Prihvatljivi nivo plata
 • Bolji uslovi rada
 • Očuvanje radnih mjesta

ČIJI JE SINDIKAT (?):

Sindikat PPDIVUT je organizacija vas radnika članova, zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji, vodoprivredi, ugostiteljstvu, turizmu i trgovini.

Sindikat je demokratska organizacija u koju dobrovoljno pristupate, demokratski birate i možete biti birani u sva tijela ove organizacije.

KAKVIM SE SREDSTVIMA SINDIKAT BORI ZA VAŠA PRAVA (?):

Sindikat PPDIVUT unapređuje vaše interese i prava participacijom u pravnom subjektu, djelatnosti i ukupnoj privredi Bosne i Hercegovine, i to:

  • Suodlučivanjem
  • Pregovorima
  • Pritiscima
  • Protestima
  • Štrajkovima

ZAŠTO RADNICI OSNIVAJU SINDIKAT (?):

Da bi pojedinac je u odnosu na poslodavca bio ravnopravan partner, radnik pristupa sindikatu kako bi udružen s drugim radnicima unapređivao svoj položaj i snažnije se borio za svoja prava, zaštitu i afirmaciju svojih ekonomskih, socijalnih i obrazovno-kulturnih interesa, i to na načelima uzajamnosti i solidarnosti.

Četvrtak, 22 Februar 2018 20:42

Riječ predsjednika

mehmed avdagicSamostalni sindikat zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji, vodoprivredi, ugostiteljstvu, turizmu i trgovini Bosne i Hercegovine imao je svoje faze razvoja počev još od davne 1907. godine, a kao granski sindikat djeluje od 1990. godine transformacijom iz teritorijalnog u granski oblik sindikata.

Sadašnji rad i djelovanje još uvijek su opterećeni ogromnim problemima nastalim:

    • kao posljedice rata i loše politike prema kontinuitetu Sindikata
    • kao posljedice rata i loše politike prema kontinuitetu Sindikata

Proteklo teško razdoblje zahtjevalo je izuzetne napore kako bi ovaj sindikat opstao i odolio svim nedaćama koje je donosilo neviđeno ratno razaranje i poratni period. Kadrovi PPDIVUT-a u tom periodu bili su ustrajni u procesima transformacije sindikata. To je bilo vrijeme krize identiteta, koja se manifestovala i kroz pokušaje nametanje pogrešnih teorija o sindikatu, gdje činjenice nisu puno značile, a posebno one o istorijatu sindikata. Cijelo ovo vrijeme dovodio se u pitanje kontinuitet Sindikata kroz pokušaj oduzimanja pravnog subjektiviteta koji je konstantno osporavan, a zna se da kad nema pravnog subjektiviteta, nema ni identiteta. Nažalost, i danas ima pokušaja ublažavanja snage identiteta kroz osporavanje reprezentativne uloge Sindikata.

PPDIVUT BiH svoju aktivnost i organizaciju širi na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine i, unatoč brojnim problemima i opstrukcijama u tom smislu, kao interesna organizacija radnika u tome smo maksimalno uporni i istrajni.

Porodici PPDIVUT-a svakodnevno “kucaju na vrata„ i zaposleni iz drugih djelatnosti jer ih privlači snaga i način naše sindikalne borbe, humanost i solidarnost međuljudskih odnosa u ovim teškim vremenima.

Nažalost, još uvjek je prisutan veliki raskorak u masovnosti članstva i njihovoj sposobnosti da materijalno podupiru svoju sindikalnu akciju.

Unatoč takvim nedaćama, mi ipak idemo naprijed, čvrsto zbijeni zajedno, što znači da strategija ovog sindikata nije bavljenje prošlošću, već predviđanjem šta će se dešavati kao rezultat onoga što je bilo i rezultat onoga što sada imamo.

Isto tako, zalažemo se za maksimalnu sindikalnu saradnju sa svim drugim sindikatima u zemlji i za takvu međusobnu sindikalnu konkurenciju koja jedino može da bude na dobrobit i korist članstvu i radnicima.

Bavimo se svim pitanjima iz domena sindikalnog djelovanja, a naročito jačanjem unutrašnje organizacije, zaštitom prava članova sindikata iz radnog odnosa, kolektivnim pregovaranjem i zaključivanjem kolektivnih ugovora, izborima i unapređivanjem rada vijeća zaposlenika, izgrađivanjem partnerskih odnosa sa socijalnim partnerima na ravnopravnim osnovama, učešćem u donošenju zakona koji se odnose na radno- pravni status radnika, kao i zakona koji regulišu odnose iz oblasti koje pokriva ovaj sindikat, razvijanjem saradnje sa drugim sindikatima, asocijacijama, te edukacijom i informisanjem sindikalnog članstva i sindikalnom stručnom izdavačkom djelatnošću.

Treba posebno izdvojiti da je na prostoru BiH ovaj Sindikat supotpisnik najvećeg broja zaključenih pojedinačnih kolektivnih ugovora u pravnim subjektima, a prvo Vijeće zaposlenika u BiH izabrano je u pravnom subjektu gdje djeluje sindikalna organizacija PPDIVUT-a.

Prioritet ovog sindikata je i borba protiv determinisanog haosa u društvu koji se koristi za sve oblike pljačke. Ovakvo rušenje iznutra jeste ekonomska i politička agresija koja se manifestuje kroz korupciju i kriminal, čije su posljedice gubljenje radnih mjesta, siromaštvo, masovno napuštanje BiH i enormno neopravdano bogaćenje pojedinaca.

Cijeneći da mladi i žene imaju svoje specifične probleme koji zahtijevaju posebne aktivnosti,Samostalni sindikat PPDIVUT BiH prvi je sindikat u BiH koji je početkom 2000. godine formirao Sekciju žena i Sekciju mladih, a osnivačke aktivnosti na formiranju ovih sekcija odvijale su se u Brčkom. Ove sekcije djeluju prema posebnim svojim programskim dokumentima koja opredjeljuju njihove specifične aktivnosti. Time je dat značajan doprinos obogaćivanju participacije u procesima rada i kroz artikulaciju specifičnih i osjetljivih interesa.

Punopravni smo članovi svjetske sindikalne organizacije IUF–IUTA-IUL (International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tabacco and Allied Workers’ Associations), kao i Evropske sindikalne organizacije EFFAT ( European Federation of Trade Unions in the Food, Agriculture and Turism sectors and allied branches), a i jedan smo od osnivača Euroazijske federacije sindikata.

Želimo da nas što bolje upoznate, da postanete dio naše porodice i da ostvarimo široku saradnju za koju smo otvoreni prema svim asocijacijama u procesu demokratizacije bosanskohercegovačkog društva, kao i prema zainteresovanim međunarodnim sindikalnim i drugim organizacijama koje u tome mogu pomoći.

PREDSJEDNIK
prof. dr. Mehmed Avdagić