Samostalni sindikat zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji, vodoprivredi, ugostiteljstvu, turizmu i trgovini Bosne i Hercegovine

Četvrtak, 10 Maj 2018 13:49

Održan sastanak sa Sindikalnim odborom Klas d.d. Sarajevo

ocijeni
(1 glas)

klas sindikalni odborJučer je u Klas-u d.d. Sarajevo održan sastanak sa Sindikalnim odborom na čelu sa Sindikalnim povjerenikom Turković Esadom, predsjednikom i sekretarom Sindikata PPDIVUT-a BiH, Avdagić Mehmedom i Radić Majom i direktorom ove kompanije Imširović Nihadom.

Na sastanku su donijeti konkretni zaključci vezano za usklađivanje ugovora o radu u skladu sa novim Pravilnikom o radu, podizanju svijesti o odgovornijem odnosu prema imovini i radu, na daljem unaprijeđenju organizacionih pitanja kao mogućnost zadovoljstva svih radnika i o otvaranju dijaloga o Kolektivnom ugovoru Klas-a d.d. Sarajevo.

Evidentno je da Klas na čelu sa direktorom izrasta u kompaniju u kojoj će brendirana prava radnika biti za primjer drugima.

pogledano 2611 puta