Samostalni sindikat zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji, vodoprivredi, ugostiteljstvu, turizmu i trgovini Bosne i Hercegovine

ČLANCI

ČLANCI

ppdivut mercator decembar2018Danas je u Mercatoru BH d.o.o. Sarajevo vođen razgovor između predstavnika Sindikata PPDIVUT BIH i povjerenika sindikalne organizacije Mercator BH d.o.o. Sarajevo sa predstavnicima uprave ove Kompanije.

Ovaj razgovor ustvari je nastavak ranije započetih aktivnosti, koje su se odnosile na uslove rada radnika i njihov položaj uopšte. Konstatovano je da se dalje traže modusi za što cjelishodnije korištenje slobodnog vremena radnika vikendom i za vrijeme državnih i vjerskih praznika, a da broj radnika ostaje isti, odnosno da se ne smanjuje. Uz ovo je istaknuto da je isto tako značajno da i kupci budu zadovoljni i da svoje potrebe obavljaju u vrijeme koje im odgovara.

Takođe je naglašeno da djelovanje sindikalnih organizacija u Mercatoru BH d.o.o. Sarajevo i Konzumu d.o.o. Sarajevo ima značajan uticaj na artikulisanje i kreiranje konkretnih vrsta i obima prava radnika, a da takav oblik socijalnog dijaloga, nažalost, u drugim trgovačkim centrima ne postoji, a kako i bi ako se radnicima ne dozvoljava organizovati u Sindikat.

Nakon sagledavnja sveukupne situacije, ocijenjeno je da se dosadašnja praksa treba mijenjati i da bi riješenje na zadovoljstvo svih bilo da se nedjeljom najduže radi do 16,00 sati, a da se za sve državne i vjerske praznike ne radi najmanje jedan dan. Ovakva riješenja bi bila privremenog karaktera.

Isto tako, zaključeno je da će organi sindikalnih organizacija Mercator-a i Konzum-a, pod vođstvom organa Samostalnog sindikata PPDIVUT BIH, u 2019. godini biti predlagači ova dva tržna centra za njihovo brendiranje kao kompanija u kojima je najrazvijeniji socijalni dijalog, o ćemu će biti obaviještena i šira javnost.

podjeljeni paketici mz glogovaDanas je u organizaciji Mjesne zajednice Glogova na čelu sa mr Golić Mustafom-predsjednikom MZ i Sindikata PPDIVUT BIH na celu sa prof. dr Avdagić Mehmedom, podijeljeni paketići djeci predškolskog i školskog uzrasta ove Mjesne zajednice.

smailagic avdagicDanas je u Tuzli vođen razgovor sa direktorom Solane d.d. Tuzla Smailagić Bakirom i predsjednikom Sindikata PPDIVUT-a Avdagić Mehmedom o inicijativi Sindikata PPDIVUT-a da se radi na interesnom jačanju prehrambene proizvodnje i njenom povezivanju na nivou BH, kao sektoru za zajednički nastup u pripremama za Evropsku uniju.

Avdagić je posebno istakao da je u ovoj posjeti i u funkciji prvog zamjenika predsjednika Sindikata za Jugoistočnu Evropu ovog sektora.

Njega je zanimala i socijalna politika poslodavca prema radnicima i ponudio je obrazovanje radnika ove kompanije kroz Sindikalnu školu Sindikata PPDIVUT BIH.

Direktor je od ranije ovom Sindikatu poznat kao pozitivan socijalni partner i izražena je želja za obostranu suradnju.

ppdivut bih 25nov dan drzavnosti bihDanas su u organizaciji Samostalnog sindikata PPDIVUT BIH, u Potočarima kod Srebrenice, delegacije sindikalnih organizacija, organa granskih sindikata i organa SSSBiH svečano i radno obilježili 25. novembar – Dan državnosti Bosne i Hercegovine.

Zajednička svečanost započeta je u objektu Sindikalne škole Samostalnog sindikata PPDIVUT BiH u Potočarima, a predsjednik PPDIVUT-a Mehmed Avdagić prigodno je govorio o značaju 25. novembra 1943. godine, kada je u Mrkonjić Gradu, na Prvom zasjedanju ZAVNOBiH-a, pod predsjedavanjem Vojislava Kecmanovića - Đede, obnovljena i utemeljena moderna državnost Bosne i Hercegovine kao zajednice svih ravnopravnih naroda i građana koji u njoj žive.

Osvrćući se na aktuelni trenutak, Avdagić je naglasio da su i nakon 75 godina odluke ZAVNOBiH-a od ogromnog historijskog značaja za sve ljude u Bosni i Hercegovini i putokaz su kako treba graditi državu i boriti se za Bosnu i Hercegovinu u hiljadugodišnjoj historiji njene državnosti.

Potom je obavljena posjeta Memorijalnom centru u Potočarima, gdje su brojne sindikalne delegacije položile cvijeće i odale poštu žrtvama srebreničkog Genocida.

Sa polaznicima Sindikalne škole Sindikata PPDIVUT BiH izvršena je i provjera stečenog znanja testiranjem.
Nakon toga je održana konstituirajuća sjednica Upravnog odbora SSSBiH.

Aktivnost je okončana svečanim sindikalnim druženjem, uz prigodan kulturno–umjetnički program.

PREDSJEDNIK
Prof. dr Avdagić Mehmed

hrvic avdagic radic asholding ppdivutDanas je u "AS Holdingu" d.o.o. Sarajevo vođen razgovor između uprave "AS Holdinga" i rukovodstva Samostalnog sindikata PPDIVUT-a BiH.

U otvorenom i iskrenom razgovoru potvrdila se opredjeljenost o izgradnji povjerenja ova dva socijalna partnera na svim nivoima, što je preduslov za ostvarivanje pozitivnih rezultata poslovanja, od kojih će svi imati koristi.

Sastanku su prisustvovali Rusmir Hrvić ispred uprave "AS Holdinga" d.o.o. Sarajevo, Mehmed Avdagić predjesnik Samostalnog sindikata PPDIVUT-a BiH i Maja Radić, sekretar Samostalnog sindikata PPDIVUT-a BiH.

sastanak gradacac swityDanas je delegacija Sindikata PPDIVUT BiH, Avdagić Mehmed-predsjednik i Radić Maja-sekretar, bila u posjeti Mljekari INMER d.o.o. Gradačac i razgovarala sa direktorom Džombić Senadom i članovima Sindikata.

U kompaniji SWITY d.o.o. Gradačac delegacija ovog Sindikata razgovarala je sa direktorom Gasal Miralemom i zamjenikom povjerenika Sindikalne organizacije Brkić Amirom.

Nedjelja, 21 Oktobar 2018 18:31

Održan Vanredni kongres/Skupština SSSBiH

vanredni kongres zenicaDanas je u Zenici u Hotelu Zenica održan Vanredni kongres/Skupština SSSBIH na kojoj je izabrano predsjedništvo koje predsjedava u četvorogodišnjem mandatu, a za novog predsjednika SSSBIH izabran je Šatorović Selvedin.

Nakon održane Skupštine delegati Sindikata PPDIVUT BIH krenuli su u pravcu Sindikalne škole u Potočarima kod Srebrenice.

Sindikat PPDIVUT BIH zahvaljuje se dosadašnjem predsjedniku Bajramović Ismetu i upućuje iskrene čestitke novo izabranim organima SSSBIH na čelu sa Šatorović Selvedinom.

zvjezdara sarajevo kolektivni ugovorDanas je u Zvijezdi d.o.o. Sarajevo potpisan Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavca i radnika između poslodavca Zavišić Pavla i sindikata Burazerović Božane i Avdagić Mehmeda.

Ovim činom potvrđuje se opredjeljenost kompanija u BiH iz sastava Koncerna Agrokor da socijalni dijalog treba jačati, kroz koji će svi radnici biti odekvatno nagrađeni za svoj rad.

Iskrene čestitke radnicima ove Kompanije.

sjednica go ppdivut bihDanas je u Sarajevu u Domu sindikata održana sjednica Glavnog odbora Samostalnog sindikata PPDIVUT BiH na kojoj su donesene odrežene odluke i zaključci.

Jedan od zaključaka je da se krene u bržu realizaciju Programa sindikalnog obrazovanja u sva tri ciklusa, zatim da 25. novembar-Dan državnosti BiH obilježi u Potočarima kod Srebrenice gdje će svaka sindikalna organizacija članica ovog Sindikata biti zasebna delegacija za polaganje cvijeća na Memorijalnom centru.

Zaključeno je, da se od novog predsjednika SSSBIH Šatorović Selvedina i novo izabranih organa SSSBIH zatraži da odmah pokrenu deblokadu socijalnog dijaloga kod druga dva socijalna partnera na svim nivoima Vlasti i Udruženja poslodavaca. Zaključaka Glavnog odbora je i da se ubrzaju pregovori o donošenju Općeg kolektivnog ugovora za područje Federacije BiH, obzirom da je veliki broj radnika kolektivnim ugovorom nepokriven, da SSSBIH predloži radnu verziju Zakona o štrajku i da se mobilišu svi sindikati na njegovom donošenju.

Ovdje je bitno istaći da se kolektivnim ugovorima definiše obim prava radnika koji će motivisati radnike da ostanu u BiH, a ne za odlazak.

Ove aktivnosti Sindikat nema pravo odgađati i bezobzira na status aktuelne Vlasti u post izbornom periodu.

Zaključci i odluke sa današnje sjednice Glavnog odbora su jednoglasno usvojene.

sastanak mercator ppdivutDanas su u Mercator-u BH d.o.o. Sarajevo predstavnici ove kompanije Romana Kramar-prokurista, Ahmet Koštreba-direktor, Zoran Gligorević-rukovoditelj Službe kadrova, organizacije i kvaliteta i Mehmedalija Zagorica-dipl. pravnik s jedne strane i predstavnici Sindikata PPDIVUT-a BiH Mehmed Avdagić-predsjednik, Maja Radić-sekretar i Sadina Borišić-povjerenik Sindikalne organizacije Mercator BH d.o.o. Sarajevo sa druge strane, zajednički razmotrili radnu verziju sistematizacije RM i načina obračuna plaća.

Ovo je potvrda jednog kontinuiteta dobre saradnje dvaju socijalna partnera čime Mercator zaslužuje da uđe u projekat brandiranja poštivanja prava radnika i socijalnog dijaloga.

Stranica 11 od 12